ANBI – Stichting

Algemene gegevens:

Naam: Stichting Het Dagelijks Bestaan
Adres: Bolwerksweg 29
Postcode en vestigingsplaats: 7202 AH Zutphen
Telefoonnummer: 0575-529222
Website: www.hetdagelijksbestaan.nl
E-mail: administratie@hetdagelijksbestaan.nl
RSIN: 821332375

Bestuurssamenstelling:

Willem Hetebrij Voorzitter & Penningmeester
Eugenie Dievelaar – Haverkort Secretaris
Chantal Koopmans Bestuurslid

Doelstelling:

Stichting Het Dagelijks Bestaan positioneert zich op het snijvlak van jeugdhulpverlening, sociale activering, zingeving, onderwijs en arbeid en stelt zich ten doel om jongeren tussen 14 en 27 jaar een kleinschalig leer- en ontwikkeltraject te bieden en hen te begeleiden op de weg terug naar onderwijs en/of werk en/of (langdurige) hulpverlening.

Beleidsplan:

Bezoldigingsbeleid:

Bestuur
Het bestuur krijgt voor de taken die zij uitvoert voor Stichting Het Dagelijks Bestaan, geen vergoeding. Dit is statutair bepaald.

Dagelijkse leiding
De dagelijkse leiding telt op dit moment twee leden. Zij kreeg voor haar werkzaamheden in jaar 2017 respectievelijk € 44.973,- en € 42.023,-. Het bezoldigingsbeleid voor de dagelijkse leiding wordt vastgesteld door het bestuur. Tevens bewaakt het bestuur dat de wet Normering Topinkomens niet wordt overschreden. Stichting Het Dagelijks Bestaan kent geen bonussen.

Personeel
Stichting Het Dagelijks Bestaan bezoldigt haar werknemers met een tijdelijk of vast dienstverband op basis van salarisschalen van CAO Zorg en Welzijn.

ZZP
Zelfstandigen werkzaam voor Stichting Het Dagelijks bestaan ontvangen een uurtarief van maximaal € 36 exclusief omzetbelasting per uur.

Activiteiten:

Klik hier voor ons activiteiten verslag over afgelopen boekjaar

Financiële verantwoording:

jaarrekening-stichting-2017
jaarrekening-stichting-2016
jaarrekening-stichting-2015
jaarrekening-stichting-2014-2015
jaarrekening-stichting-2013-2014
jaarrekening-stichting-2012-2013
jaarrekening-stichting-2012