Financiering

Financiering

Wanneer je als jongere een programma wilt volgen bij Het Dagelijks Bestaan heb je altijd een indicatie nodig van de gemeente waarin je woont. Het Dagelijks Bestaan heeft raamovereenkomsten gesloten met verschillende gemeenten.

Als jongeren bij ons aankloppen, kijken we samen met de toeleiders of Het Dagelijks Bestaan het antwoord is op je vraag. Als dat zo is, kun je de financiering via de gemeente regelen.