Groepsprogramma

Groepsprogramma

Zingeving, ervaring en onderzoek zijn de drie pijlers van het groepsprogramma voor leerplichtige jongeren. Dit programma wordt het hele jaar door aangeboden van maandag tot en met vrijdag van 8.45 uur tot 15.45 uur. Jongeren kunnen op elke moment instromen.

Kenmerkend voor de pedagogische benadering van Het Dagelijks Bestaan is dat wij samen oplopen in het leven van alledag. Dat doen wij vooral door samen te werken en te leren. Wij hechten veel waarde aan het samen beleven van alledaagse momenten zoals koken, eten, koffie en theedrinken. Door tijd te nemen voor de ontmoeting met elkaar ontstaat een verbinding die helend is voor alle betrokkenen. Uitgangspunten zijn gelijkwaardigheid en aansluiten bij wat er is.

Wij gebruiken alle dagelijkse gebeurtenissen om te ontdekken dat je er mag zijn. Je kunt inspiratie opdoen om (opnieuw) richting te geven aan je leven. De kracht zit in het ontmoeten en ontwikkelen. Het ontwikkelingsproces van de jongere staat centraal en duurt minimaal 9 maanden tot 1 jaar.

Doordat deelnemers vijf dagen per week bij Het Dagelijks Bestaan zijn, worden ritme en continuïteit geboden. Het groepsprogramma is opgebouwd in drie fases, waarin de deelnemers geleidelijk aan steeds meer initiatief nemen en meer verantwoordelijkheid dragen:

Landingsfase:              Ritme krijgen en contact maken met jezelf en de ander.

Onderzoeksfase:         ‘Wie ben ik?’ Op zoek naar je kracht en je mogelijkheden.

Oriëntatiefase:           ‘Wat wordt mijn kansrijke plek in de samenleving?’ Verbinden met de maatschappij.

Ervaringsleren vanuit hoofd, hart en handen, waarbij elke week een aantal vaste onderdelen op het programma staan:

Informatie aanvragen