Leerhuis

Leren op maat in het Leerhuis

leerhuisVoor alle jongeren die bij Het Dagelijks Bestaan een programma volgen, is het belangrijk om de onderzoektijd goed te benutten: ‘Waar sta je? Wat wil je? Waar ga je naar toe?’

Scholing en opleiding vormen een belangrijk onderdeel. In plaats van over een school, spreken we bij Het Dagelijks Bestaan over een Leerhuis. Hier werken ervaren, goed gekwalificeerde medewerkers met hart voor hun vak. Uit hun ervaringen met de jongeren blijkt dat het verstandig is om niet te hard in te zetten op het behalen van diploma’s, maar op het behalen van certificaten voor allerlei competenties

Het voordeel van een deze aanpak is, dat de jongeren zich niet langer gedwongen voelen om te ‘kiezen’ voor een heel ‘diploma-pakket’ dat wordt aangeboden. Het behalen van certificaten is veel meer gebaseerd op een persoonlijke actuele vraag en behoeften. Een dergelijke vraag gestuurde benadering sluit beter aan bij de wensen van de jongeren en zo kan ‘leren’ weer een positieve klank krijgen.

Doel van onderwijs op maat is erkenning van de talenten van de jongeren en alternatieve mogelijkheden creëren om de aanwezige talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen. In het Leerhuis sluit aan bij wat er is en probeert het beste samen met de jongeren naar boven te halen en te stimuleren. Intrinsieke motivatie staat daarbij centraal.

Het Leerhuis biedt verschillende mogelijkheden:

  1. Het Leerhuis richt zich vooral op onderwijs op maat, met als uitgangspunt de vraag en de aanwezige talenten van de jongeren. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de werkplaatsen, zodat theorie en praktijk goed samen oplopen.
  1. Het Leerhuis leidt op voor het diploma MBO entree voor de jongeren, die een MBO opleiding willen gaan volgen, en nog geen diploma hebben dat toegang geeft tot zo’n opleiding.
  1. Het Leerhuis biedt ook onderwijs door gekwalificeerd personeel voor een diploma VAVO of voor een bijscholing om weer terug naar school te gaan.