Organisatie

Organisatiestructuur

Het Dagelijks Bestaan kent een platte organisatiestructuur waarin belangrijke beslissingen gezamenlijk worden voorbereid, waarna het bestuur het besluit formaliseert. Operationele beslissingen worden zo laag mogelijk in de organisatie genomen. Gelijkwaardigheid en autonomie van medewerkers zijn belangrijke waarden. Doel is een effectieve, flexibele organisatie waarin medewerkers zich kunnen ontplooien.

Belangrijke beslissingen die de gehele organisatie raken, worden besproken en voorbereid in de Forumavonden die maandelijks plaatsvinden. Hiervoor worden alle medewerkers en vrijwilligers uitgenodigd.

Een deel van het werk bij Het Dagelijks Bestaan berust op vrijwillige inzet. Dit geldt uiteraard voor de vrijwilligers, maar deels ook voor de vaste groep van medewerkers. De beloningsstructuur is gelijkwaardig van opzet: de honorering kent geen grote verschillen.