Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid

De ervaring leert dat vrijwilligers goed functioneren bij Het Dagelijks Bestaan als ze passen in de informele cultuur. Vandaar dat we veel aandacht besteden aan de instroom van vrijwilligers. Vrijwilligers gaan samenwerken met de jongeren nadat de instroomprocedure succesvol is verlopen. Die bestaat uit een intakegesprek, een snuffelperiode en een voortgangsgesprek.

Tijdens het intakegesprek met de vrijwilligerscoördinator, krijgt de vrijwilliger een informatieboekje. Ook worden dan de VOG-verklaring, de gedragscode en de vrijwilligersovereenkomst in orde gemaakt. Daarna draait de vrijwilliger ongeveer vier keer mee op de woensdagochtend. Na twee maanden is er een vervolggesprek over het functioneren. Tijdens voortgangsgesprekken en intervisiebijeenkomsten wordt gewerkt aan persoonlijke leerdoelen.