Vrijwilligersprofiel

Vrijwilligersprofiel

Bij Het Dagelijks Bestaan zijn alle vrijwilligers welkom. De praktijk leert dat verschillende motieven een rol spelen. Sommigen willen zich verder ontwikkelen en meer zelfvertrouwen opbouwen. Anderen zijn op zoek naar (ander) betaald werk en willen zich oriënteren. Soms om van de afhankelijkheid van een uitkering af te komen, soms om een zinvolle maatschappelijke invulling aan het leven te geven, soms om ritme in het bestaan te krijgen. Vaak is er ook sprake van een combinatie van motieven.

Voor meer informatie kun je contact opnemen via info@hetdagelijksbestaan.nl.

Ik word vrijwilliger